Home / Beach Help Cup – aktuální ročník / Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

V tomto přehledu organizací se můžete dozvědět stručné informace o těch poskytovatelích sociálních služeb, na jejichž podporu se bude hrát aktuální ročník turnaje.

Organizace jsou seřazeny v pořadí v jakém se do turnaje zaregistrovaly a uvedené informace o sobě uvedly sami při registraci. V případě, že si organizaci již některý tým vybral, tak je pro ostatní obsazena.

Momentálně probíhá registrace organizací a přehled průběžně aktualizujeme.

(01) Česká unie neslyšících, z.ú. – ČUN

www.cun.cz
Dlouhá 37, Praha 1
Česká unie neslyšících, z.ú. – je organizace pomáhající osobám se sluchovým postižením především neslyšícím. Hlavní náplní je poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších.
Obsazeno týmem Los Liberos.

(02) Green Doors z.ú. – GREEN DOORS 

www.greendoors.cz
Křižíkova 76/61, Praha 8
Naše poslání je pomoci lidem s duševním onemocněním znovu najít sílu zapojit se do práce, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.
Obsazeno týmem Světlo ve dveřích.

(03) Centrum Anabell, z. ú. – ANABELL

www.anabell.cz
Baranova 33, Praha 3
Anabell poskytuje služby lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Z velké části jsou naše služby poradenské a terapeutické, zbývající naše aktivity se soustředí na prevenci.
Obsazeno týmem Hrompotom.

(04) Domov pro seniory Chodov

www.seniordomov.cz
Donovalská 2222/31, Praha 11 – Chodov
Jsme domov pro seniory s 29letou tradicí. Naší unikátností je otevřenost veřejnosti a využití moderních prvků v péči o seniory. Žije u nás 260 seniorů starších 65 let.
„Jsme součástí Vaší historie. Staňte se teď Vy součástí té naší. Vyhrajte pro nás turnaj!“

(05) AKORD, Organizační jednotka – Denní stacionář

www.dsakord.cz
Záhřebská 36, Praha 2
Mladí lidé s mentálním postižením, autismem či vozíčkáři u nás tráví všední dny tím, že dělají, co je baví a zajímá. Pomáháme jim se vším, co potřebují a to vždy rádi a s úsměvem.
„Fandíme jak o život, naši fandové jsou nepřehlédnutelní. Loni jsme náš tým protlačili až k vítězství.“

(06) HEWER, z.s. – osobní asistence

www.hewer.cz
Černokostelecká 2020/20, Praha 10
HEWER poskytuje službu osobní asistence seniorům a lidem s různým postižením, kteří díky tomu mohou zůstávat žít doma. Pomoc zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.
„Díky vaší pomoci zůstane více lidí doma, tedy v prostředí, které je jim blízké a kde se cítí bezpečně!“

(07) Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

www.dzrkrasnalipa.cz
Čelakovského 40/13, Krásná Lípa
Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám s chronickým duševním onemocněním.
Obsazeno týmem Vichr z hor.

(08) Společnou cestou z. s.

www.spolcest.cz
Spytihněvova 162/4, Praha 2
SPOLEČNOU CESTOU z. s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku. Zvláštní zřetel klade na
„Volejbal neumíme, ale fandíme jako o život.“

(09) Modrý klíč o. p. s.

www.modry-klic.cz
Smolkova 567/2, Praha 4
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nestátní organizace poskytující dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby.
Obsazeno týmem Hraboši.

(10) Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.bkb.cz
U Trojice 2, Praha 5
Poskytujeme pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým.
Obsazeno týmem Levaci.

(11) Neposeda z.s

www.neposeda.org
Praha 9
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé a 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo.
Obsazeno týmem EvaStan.

(12) ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

www.poradnaprozeny.eu
Voršilská 139/5 Praha 1
Zařízení poskytuje pomoc a podporu ženám v obtížné životní situaci: jde např. o psychologickou a sociální pomoc nastávajícím matkám či podporu a poradenství sociálně znevýhodněným rodinám.
Obsazeno týmem Míša jede.

(13) Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.

www.modredvere.cz
ul.Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany / K Horkám 23/16 102 00, Praha 10 Hostivař / Náměstí Smiřických 39 Kostelec nad Černými lesy
Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE se věnuje široké škále pomoci. Například pomáháme lidem zpět se začlenit do společnosti, dětem i dospělým v jejich krizové životní situací.
Obsazeno týmem Modrá je dobrá.

(14) Společnost DUHA, z.ú. 

www.spolecnostduha.cz
Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2
Společnost DUHA poskytuje sociální služby pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním. Jde o Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporu samostatného bydlení.
„Budeme s klienty fandit jako o život!“

(15) Fosa, o. p. s.

www.fosaops.org
Filipova 2013/3, Praha 4
Naším cílem je začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti, dosažení jejich maximální možné míry soběstačnosti a kvality života odpovídající kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění.
Obsazeno týmem Šárka a Michal.

(16) Sedmibarevno z.ú.

www.sedmibarevno.cz
Barrandovská 45, Praha 5
Bydlení pro osm žen s mentálním znevýhodněním v prostředí blízkému běžnému bydlení s asistencí.
„Těšíme se na hru! Je to pro nás fajnově strávený čas.“

(17) V jednom domě o.p.s. – Mezigenerační centrum Julie

www.vjednomdome.cz
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 Zbraslav
Snažíme se o přirozené propojení tří generací v rámci nejrůznějších nejen tvůrčích aktivit. Naši klienti jsou si tak navzájem oporou i motivací při zdolávání svých komunikačních bariér.
„Podpořte, prosím, klienty, kteří žijí na hranici životního minima a nemohou si dovolit veškeré naše služby.“

(18) YMCA Praha

www.praha.ymca.cz
Ortenovo náměstí 34, Praha 7, Konstantinova 1479/1 Praha, Husova 383, Votice
Pomáháme dětem a mladým lidem: zdravě a bezpečně trávit svůj volný čas; zvládat školu nebo zaměstnání. Být samostatní a schopni fungovat úspěšně ve společnosti.
Obsazeno týmem KOMI TEAM.

(19) Ruka pro život o.p.s.

www.rukaprozivot.cz
Rajmonova 1199/4A, Praha 8 – Kobylisy
Poskytujeme sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením a to včetně osob s poruchami autistického spektra. V Praze tyto sociální služby poskytujeme formou denního stacionáře.
Obsazeno týmem Není zač.

(20) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.

www.snncr.cz
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín
SNN v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby.
„Chceme být slyšet, i neslyšící umí fandit.“

(21) ERGO Aktiv – centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku

www.ergoaktiv.cz
Olšanská 2666/7, Praha 3
Centrum je zaměřené na poskytování komplexní podpory osob se ZPM při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání a celkové řešení nepříznivé sociální situace.
„Pomáháme vracet chuť do aktivního života a budeme aktivně fandit vaší aktivní hře . Jsme prostě ERGO Aktiv(ní).“

(22) Farní charita Praha 1 – Nové Město

www.programmari.cz
Žitná 1383/35, Praha 1
Pomáháme ženám v tíživých životních situacích. Pracujeme s ženami bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení. Působíme hlavně na Praze 1, ale navštěvujeme i jiné části hlavního města.
„Svojí podporou pomůžete lidem, o kterých se málo mluví, kteří ale pomoc nutně potřebují – ženám na ulici. Děkujeme!“

(23) Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8

www.sospraha8.cz
Bulovka 1462/10, Praha 8 – Libeň
Pomáháme seniorům a jejich rodinným příslušníkům zvládat nástrahy stáří.
„Společně pro dobrou věc.“

(24) Klubíčko Beroun, z.ú. – Penzion Klubíčko Vráž

www.klubickoberoun.cz
Květnová 109, Vráž
Pomáháme rodinám, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Poskytujeme komplex služeb dětem a dospělým se zdravotním postižením přizpůsobených potřebám klientů a jejich rodin.
„Díky vaší podpoře budou moci klienti vyrážet na různé výlety, volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce v okolí.“

(25) Sociální služby Praha 9, z.ú. – Pečovatelská služba

www.ssspraha9.cz
Hejnická 538, Praha 9
Jsme ti, kdo pečují o skoro 2000 seniorů v Domově seniorů, v Denním stacionáři Hejnická, v Domě s pečovatelskou službou, v aktivizačním centru a hlavně v terénu.
„Podporujeme ty, kdo nemohou, podpořte vy nás!“

(26) Ústav sociální služeb v Praze 4

www.uss4.cz
Podolská 208/31, Praha 4
Jsme příspěvková organizace zřizovaná MČ Praha 4. Jsme registrovaným poskytovatel sociálních služeb. Máme registrovánu pečovatelskou službu, pobytové odlehčovací služby a denní stacionář.
Obsazeno týmem Stařec a moře.

(27) Jahoda, z.ú.

www.jahoda.cz
Vybíralova 969/2, Praha 14 Černý Most
Provázíme děti a mladé lidi od malička až po dospělost. Nabízíme komunitní rodinná centra, jesličky, školky, nízkoprahové kluby, terénní program a komunitní centrum.
„Pojďme si společně udělat hezký den! :)“

(28) Maminky dětem, z.s. – Nízkoprahový D-klub Milovice

www.nzdmmilovice.cz
Lesní 620, Milovice
Nízkoprahový D-klub je určen dětem ve věku převážně od 6 do 12 let z Milovic a okolí, které tráví svůj volný čas neorganizovaně a tím přispět k jejich začlenění do společnosti.
„Jsme sociální služba, která se zaměřuje na dětí ze sociálně slabších rodin. Pomáháme dětem s naplní jejích volného času.“

(29) Hornomlýnská, o.p.s. – Centrum Filipovka 

www.hornomlynska.cz ; www.centrumfilipovka.cz
Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Poskytujeme terénní a ambulantní sociální služby dětem se zdravotním a kombinovaným postižením v rozsahu 18 000 hodin péče ročně.  Provozujeme komunitní, integrační a volnočasové centrum.
Obsazeno týmem Stavaři na pískovišti.

(30) Divoká karta č. 1

Divoké karty přiděluje týmům pořadatel turnaje.
Tým hrající na divokou kartu má v případě umístění na penězích povinnost vybrat si libovolnou ze zaregistrovaných organizací a svou výhru ji přenechat.

(31) Divoká karta č. 2

Divoké karty přiděluje týmům pořadatel turnaje.
Tým hrající na divokou kartu má v případě umístění na penězích povinnost vybrat si libovolnou ze zaregistrovaných organizací a svou výhru ji přenechat.

(32) Divoká karta č. 2

Divoké karty přiděluje týmům pořadatel turnaje.
Tým hrající na divokou kartu má v případě umístění na penězích povinnost vybrat si libovolnou ze zaregistrovaných organizací a svou výhru ji přenechat.
Top