Home / Beach Help Cup – aktuální ročník / Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

Organizace na jejichž podporu se hraje v aktuálním ročníku turnaje

V tomto přehledu organizací se můžete dozvědět stručné informace o těch poskytovatelích sociálních služeb, na jejichž podporu se bude hrát aktuální ročník turnaje.

Organizace jsou seřazeny v pořadí v jakém se do turnaje zaregistrovaly a uvedené informace o sobě uvedly sami při registraci.

  • název organizace + logo
  • webovky,
  • místo kde organizace působí,
  • popis jejich činnosti,
  • výzva týmům, nebo  tým, který organizaci bude reprezentovat.

Když je logo organizace přeškrtnuté textem OBSAZENO, tak to znamená, že je již do turnaje přihlášen tým, který ji bude reprezentovat. Buď je to tým, který si organizace sama sehnala, nebo je to tým, který si ji vybral při přihlašování.

Každou organizaci může reprezentovat pouze jeden tým a současně každý tým může reprezentovat jen jednu organizaci.

Vzhledem k tomu, že je turnaj vypsán pro 32 týmů a organizací je zatím pouze dvacet, budeme po jejich obsazení vydávat tzv. Divoké karty.

(01) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.

www.snncr.cz
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
SNN v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby.
Obsazeno týmem: Krči a Pája

(02) Sedmibarevno z.ú.

www.sedmibarevno.cz
Sedmibarevno poskytuje celoroční pobytovou službu osmi dospělým ženám s mentálním postižením s potřebou vyšší míry podpory, v prostředí blízkému běžnému bydlení.
Obsazeno týmem: Osmá barva

(03) Společnost DUHA, z.ú.

www.spolecnostduha.cz
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
Společnost DUHA již 28 let poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním znevýhodněním. Chceme, aby žili plnohodnotné životy a prožívali vše to, co ostatní.
Obsazeno týmem: OPTICKÝ ÚKAZ

(04) Česká unie neslyšících, z.ú.

www.cun.cz
Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
Posláním České unie neslyšících, z.ú., je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením v ČR tak, aby byl zajištěn jejich plnohodnotný život se svébytnou kulturou.
Obsazeno týmem: Los Liberos

(05) Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.bkb.cz
U Trojice 2, 150 00 Praha 5
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů.
Obsazeno týmem: Bílý kruh

(06) Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp. org.

www.uss4.cz
Podolská 203/31, Praha 4, 147 00
Jsme organizace, která se stará o seniory v Praze 4. Našim posláním je zajistit seniorům důstojné žití pomocí pečovatelských služeb, odlehčovacích zařízení a sociálně aktivizačních služeb.
Obsazeno týmem: Stařec a moře

(07) Centrum Anabell, z. ú. – Kontaktní centrum Anabell Praha

www.anabell.cz
Cimburkova 21, Praha 3
Naše služby jsou určeny klientům s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým.
Obsazeno týmem:Hrompotom

(08) Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

www.kvp.cz
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
Jsme neziskovka založená v roce 1992, která umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Poskytujeme osobní asistenci v domě v Petýrkově ulici a další činnosti.
Obsazeno týmem: ekolo.cz

(09) Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

www.dzrkrasnalipa.cz
Čelakovského 40/13, 407 46 Krásná Lípa
Pobytová sociální služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
Obsazeno týmem: Vichr z hor

(10) Fosa o.p.s.

www.fosaops.org
Filipova 2013/3, Praha 11
Fosa je nezisková organizace, která usiluje o začlenění osob s různým typem znevýhodnění do společnosti a dosažení kvality jejich života odpovídající kvalitě lidí bez znevýhodnění.
Obsazeno týmem: Fosáčci

(11) Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 – SOS Praha 8

www.sospraha8.cz
Bulovka 1462/10, Praha 8
Pečujeme o lidi se sníženou soběstačností a podporujeme jejich rodinné příslušníky a další pečující osoby. Snažíme se, aby náš klient zůstal co nejdéle v domácím prostředí.
Obsazeno týmem:Ixka a Fixka

(12) Domov pro seniory Chodov

www.seniordomov.cz
Donovalská 2222/31, Praha 4
Nabízíme služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby jsou určené seniorům od 65 let výše.
Obsazeno týmem:Jedničky :-)

(13) Hornomlýnská, o.p.s. – Centrum Filipovka

www.hornomlynska.cz
Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Našim hlavním posláním je pomáhat rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením. Umožňujeme dětem vyrůstat v milujících rodinách, setkávat se s vrstevníky a plnit si svá přání.
Obsazeno týmem: Nic není nemožné

(14) EDA cz, z. ú.

www.eda.cz
Filipova 2013/1
Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče.
Obsazeno týmem: Eda a my dva

(15) ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky v tísní z. s. – Poradna pro ženy

www.poradnaprozeny.eu
Voršilská 5, Praha 1
Poskytujeme sociální a psychologické poradenství ženám ve složitých životních situacích, materiální výpomoc budoucím maminkám a podporu rodinám na hranici sociálního vyloučení.
Obsazeno týmem: Míša jede

(16) ERGO Aktiv, o.p.s. – centrum neurorehabilitace pro osoby se získáným poškozením mozku

www.ergoaktiv.cz
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
Poskytujeme komplexní rehabilitaci mladým osobám po mrtvici a úrazech hlavy. Formou cílené neurorehabilitace odstraňujeme jejich hendikepy a vracíme je do aktivního a pracovního života.
Obsazeno týmem: Spastic People

(17) YMCA Praha

www.praha.ymca.cz
Na Poříčí 1041/12, Praha 1
Nízkoprahová sekce YMCA Praha poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let v Praze a Středočeském kraji. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času.
Obsazeno týmem:Rafíci

(18) Akord, Organizační jednotka – DENNÍ STACIONÁŘ

www.dsakord.cz
Záhřebská 626/36, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2
Dospělí klienti s kombinovaným postižením (na vozíku) u nás tráví všední dny. Zajišťujeme pro ně podnětný a záživný program. Dokažeme se postarat i o lidi s tím nejtěžším postižením.
Obsazeno týmem:Písek mezi půlkama

(19) POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.

www.pohoda-help.cz
Roškotova 1737/6, Praha 4
POHODA poskytuje sociální služby a zaměstnání dospělým lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Umožňuje jim v maximální možné míře prožívat dospělost a být součástí společnosti.
Obsazeno týmeme:B 612

(20) Modrý klíč o. p. s.

www.modry-klic.cz
Smolkova 567/2, Praha 4
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nestátní organizace poskytující dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby.
Obsazeno týmem: Hraboši

(21) Společnou cestou z. s

www.spolcest.cz
Spytihněvova 162/4, Praha 2
Poskytujeme tři sociální služby pro lidi se sociálním znevýhodněním – Občanskou poradnu, Azylový dům a Aktivizaci rodin.
Obsazeno týmem:Jen tak pro radost

(22) Green Doors, z.ú.

www.greendoors.cz
Křižíkova 76/61, Praha 8
Green Doors pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.
Obsazeno týmem:MiKa Team

(23) Divoká karta č. 1

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem:Bajda Beach

(24) Divoká karta č. 2

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem: Sedmibarevno

(25) Divoká karta č. 3

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem: Baba Filip

(26) Divoká karta č. 4

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem:Pohodový tým

(27) Divoká karta č. 5

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem:Žít a pečovat

(28) Divoká karta č. 6

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem:Big Bang

(29) Divoká karta č. 7

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem: Poslední záchrana

(30) Divoká karta č. 8

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem: KOMI TEAM

(31) Divoká karta č. 9

Tým, který bude hrát na divokou kartu, má právo na plnohodnotnou účast v turnaji. V případě umístění na 1. – 16. místě (na penězích) má tým povinnost vybrat si jednu (kteroukoli) ze zaregistrovaných organizací, které svou výhru přenechá. Výběr takové organizace může tým udělat kdykoli, nejpozději ale v momentě převzetí symbolického šeku.
Současně je tým hrající na Divokou kartu automaticky v roli NÁHRADNÍHO TÝMU za týmy, které případně skrečují svou účast v turnaji. Náhradníci pak hrají za organizace, jejichž reprezentanti skrečovali účast v turnaji.
Obsazeno týmem: EvaStan

(32) Divoká karta č. 10

Kdo je DMA kompenzační pomůcky – na našem trhu působí od roku 1998 a jsou jedním z největších distributorů kompenzačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené v ČR.
Nabízí kompletní sortiment zdravotních pomůcek, které Vám pomohou zlepšit kvalitu života, zmírnit handicap a usnadní návrat do společnosti.
Zároveň jsou důležitou součástí prevence proti možným komplikacím, a lze tak díky nim předejít pádům s následkem úrazu nebo vzniku proleženin.
Sponzorský tým DMA věnuje do výtěžku CO BOD TO KORUNA
Obsazeno týmem: Sponzorský tým DMA
Top